Let op: Belangrijk nieuws voor werkgevers n voor ouders die aan het werk willen!
Een vernieuwende kijk op hoe om te gaan met de economische crisis,
Tevens aanmoediging om speciaal uitzendbureau voor Ouderbanen te starten voor wie dat aandurft.
Initiatiefnemer voorlopig alleen bereikbaar via het mailadres van topschrift.
Ouderbanen.nl 
is
een voorlichtingssite, gebaseerd op een idee uit 2006, waar beleidsmakers, en moderne, flexibele werkgevers met oog voor de toekomst kunnen lezen over de meest gemotiveerde werknemers die er zijn: Ouders die zelf voor hun eigen schoolgaande kinderen willen zorgen, en de tijd dat die kinderen op school zitten maar al te graag zouden willen invullen met werken buitenshuis.
Echter, zonder dat hun kinderen weggebracht meten worden vr of n schooltijd, met alle kosten en dagelijkse stress van dien. Het is onder de term "schooltijdenbanen" ook al eens in politiek Den Haag naar voren gebracht door CU en PvdA, en als "sympathiek idee" ontvangen door het CDA, maar de markt heeft geen tijd om te wachten op stimuleringsmaatregelen uit deze hoek die weinig om het lijf hebben en blijven steken in vage predikaten als "gezinsvriendelijke bedrijven": Bovendien beloont dit idee zichzelf onmiddellijk financieel, zowel voor werkgevers als werknemers. Zorgende ouders zien weer brood in betaald werk, en werkgevers hebben geen zorgen over financile regelingen betreffende naschoolse opvang. Nederland blijft op dit vlak nog steeds achter. Dit, ondanks het feit dat een congres voor werk en gezin honderden vrouwen en tientallen mannen aantrok, vol met ideen over hoe werk en zorg te combineren. Moederbanen, ouderbanen, mummy jobs, schooltijdbanen... maar het enige waar het panel mee kwam, was DeeltijdPlus-banen: Niet mr aangepast aan je kinderen zoals zoveel ouders en kinderen wensen, maar juist mr werken, desnoods vanuit huis, waar het kind dan dus k geen aandacht krijgt van de werkende ouder omdat die evengoed de deadlines moet halen!
Omslag in ons denken broodnodig

Dit vraagt simpelweg een omslag in het denken van werkgevers in hun eigen, en ons ller voordeel: Hoe creeren wij banen die specifiek bedoeld zijn voor mensen, vaak moeders, soms alleenstaande moeders maar zeker k vaders, die de primaire zorg voor hun kinderen hebben? Hoe maken werkgevers optimaal gebruik van dit enorm arsenaal aan potentile arbeidskrachten zonder zich druk te hoeven maken over de naschoolse opvang, maar met tot wel zes uur per dag inzetbaarheid? Kunnen in sommige gevallen de uren n 15 uur (als de ouders naar huis gaan om hun kinderen op te vangen) misschien worden opgevuld door scholieren, studenten, de wat ouderen en gepensioneerden die nog wel zin hebben in een paar uurtjes zinvol bezig zijn? Nu zitten veel zorgende ouders, met name vrouwen, soms hoogopgeleid, thuis vanaf de geboorte van hun kinderen t/m de lagere of middelbare school, omdat zij zeer doelbewust kiezen voor het zelf grootbrengen voor hun kinderen en dat op de eerste plaats zetten. En nadien komen ze met geen mogelijkheid meer aan de slag. Zonde van al dat arbeidskapitaal! En in tijden van deeltijd-WW vanwege crisis is het bij uitstek DE tijd om met dergelijke banen te gaan werken, zodat het beschikbare werken ook over mr mensen verdeeld kan worden!

Bovendien zouden die paar jaartjes thuis naast de zorg voor kinderen bijvoorbeeld met thuisstudie kunnen worden ingevuld, waardoor je alleen maar sterkere en breder gevormde werknemers terugkrijgt! De link rechts bovenin verwijst naar een nuttige site, maar helaas betreft het, vooral buiten de randstad, toch vaak "baantjes", zoals callcenterwerk, tupperwareverkoop en overig werk waar scholing amper belangrijk is. We moeten juist toe naar een maatschappij waar *elke* baan in potentie als "ouderbaan" kan worden ingevuld, en waarvan je als ouder met trots kan zeggen dat je, zolang je kinderen schoolgaand zijn, je werk voortaan in een ouderbaan doet. Zoals er nu ook mensen in een "duobaan" werken, tot op de allerhoogste niveaus. Dat er wordt neergekeken door sommigen op ouders die in de kleuterjaren van hun kinderen bewust thuisblijven, en dat zij vervolgens gewoon *niet* meer aan de slag komen omdat ze er even uit zijn geweest, is niet alleen verwerpelijk, maar ook nog eens dom. Het geld dat deze ouders door vrijwillig tijdelijk n loon te missen de maatschappij besparen aan kinderopvang, is enorm!
Ouderbanen zijn de banen van de toekomst

In callcenters, in fabrieken, in de zorg: altijd wordt flexibiliteit gevraagd van de werknemer en is meedraaien in twee of drie ploegen vereist om mee te mogen doen op de arbeidsmarkt. Intussen hebben wij te maken met een economische crisis die zijn weerga niet kent. Werkgevers willen vaak blijven denken in een conservatief stramien, waaronder het "9 tot 5 denken". Op dit moment wordt massaal "werktijdverkorting aangevraagd" om de personeelskosten in de hand te kunnen houden. Waarom dan niet, waar mogelijk, die zorgende ouders die graag willen n kunnen werken speciaal inzetten op een "ouderbaan" voor de ochtenden vanaf 9 uur, en de middag- en avonduren opvullen met anderen die juist liefst dn willen en kunnen werken? Diegenen die gewoon hele dagen willen werken en wl kiezen voor het laten opvangen van hun kinderen, kunnen dat toch al op dit moment en worden meestal geholpen. Maar als vrouwenemancipatie moet betekenen dat we DUS ons moederschap niet meer als eerste en belangrijkste taak mgen zien, dan creren we geen keuzevrijheid,  maar een nieuw keurslijf voor vrouwen. Wederom worden de moeders gestuurd, nu niet naar het aanrecht maar naar het werk, met de verplichting je kinderen na school aan anderen over te laten daaraan gekoppeld. Dat is geen vooruitgang of emancipatie maar onderdrukking, en het zijn de werkgevers die hier verandering in kunnen brengen in hun eigen financile voordeel. Iedereen die juist graag zijn kinderen wegbrengt om te kunnen werken, moet dat recht kunnen houden in deze maatschappij, maar besef, dat lle kosten meegerekend, werken voor de ouder met een primaire zorgtaak duurder is dan thuisblijven. Een doorsnee baan kan, alle kosten (voor overheid, werkgever en ouder) meegerekend helaas nit genoeg inkomstenbelasting voor de staat opleveren om de totale kosten van kinderopvang ooit te dekken, zeker nu "gastouders" officieel niet meer mogen bestaan.
Bouw de economie rondom onze kinderen en toekomst, en niet omgekeerd, met 12-uurs bredeschoolfabrieken

Laten we wel beseffen: De jeugd is nog steeds de toekomst, k voor diegenen die ervoor kizen geen eigen kinderen te krijgen! Ook zij willen straks door vriendelijke jongens en meisjes geholpen worden als ze oud zijn en afhankelijk van zorg, ook zij willen die AOW nog  kunnen genieten doordat er voldoende werkenden op de wereld zijn gezet. En waarom zou je een huismoeder of huisvader het recht ontnemen haar of zijn eigen kinderen groot te brengen en er k nog voor ze te zijn als ze naar de middelbare school gaan, als ze zo enorm kwetsbaar zijn en onderhevig aan allerlei mogelijk destructieve invloeden die een werkende ouder soms niet oppikt, omdat deze nooit thuis kan zijn vanwege zijn of haar baan. Het uurtje 'opvoeding tijdens het eten' is dan soms gewoon niet meer genoeg. Het is de nachtmerrie van elke ouder om de grip op je kind verloren te hebben omdat de economische omstandigheden je tgen je zin dwingen afwezig te zijn. Gelukkig wordt er op dit moment geregeld dat alleenstaande ouders die parttime werken er tch op vooruit gaan vergeleken met iemand die fulltime thuis zit. Maar het potentieel aan niet alleenstaande, zorgende ouders, blijft evengoed onbenut als zij het zlf kunnen zorgen voor hun kinderen voorop stellen. Plus alle ouders die zeer bewust dat tweede inkomen dan maar opgeven, omwille van die zorg. Een eventuele nieuwe feministische golf zou *hier* over moeten gaan: De keuzevrijheid van zowel mannen als vrouwen om het opvangen van hun eigen kinderen in eigen hand te houden. Goedkoper, rustiger, slim.
Copyright ouderbanen.nl 2009
De website Ouderbanen.nl is uit de lucht, maar de info wordt nu met hulp van een bevriende websitemaker gehost via topschrift.nl, waarvoor dank!
Ouderbanen, voor ouders die hun eigen kinderen willen opvangen na school, en onder schooltijd aan
het werk zijn!
Ouderbanen, voor ouders die dolgraag willen werken, maar door de kinderen zelf thuis op
te vangen na school, maatschappij, werkgever, overheid en zichzelf
geld n stress
besparen!
Ouderbanen:
goedkoper
rustiger
slim
Zie ook alle 5 de  filmpjes op: Overpopulation is a myth.com
Ouderbanen: Verspreid de link!